Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

BIORA đặt việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Vì thế, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức và cam kết bảo mật những thông tin cá nhân của bạn.

Quý khách vui lòng đọc “Chính sách bảo mật” dưới đây trước khi truy cập những nội dung khác. Điều này giúp khách hàng hiểu hơn những cam kết mà BIORA thực hiện. Nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi người truy cập

1. Thu thập và sử dụng thông tin

 • BIORA chỉ thu thập các thông tin cơ bản liên quan đến đơn đặt hàng gồm:
 • Tên và mật khẩu đăng nhập (không bắt buộc)
 • Số điện thoại liên lạc
 • Địa chỉ thư điện tử 
 • Địa chỉ Khách hàng thông qua các giao dịch/ đăng ký mở tài khoản tại https://biora.vn/

2. Các thông tin này được BIORA sử dụng nhằm mục đích

 • Xử lý đơn hàng.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Nghiên cứu thị trường.
 • Chăm sóc khách hàng.
 • Cung cấp nội dung và quảng cáo theo đối tượng khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Quản lý nội bộ hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

3. BIORA cam kết

 • Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng đúng vào mục đích của việc thu thập và cung cấp.
 • Mọi việc thu thập và sử dụng thông tin đã thu thập được của khách hàng đều được thông qua ý kiến của khách hàng.
 • Chỉ sử dụng các thông tin được khách hàng đã cung cấp cho BIORA. Không sử dụng các thông tin của khách hàng được biết đến theo các phương thức khác.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng. Bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa

4. Chia sẻ thông tin khách hàng

BIORA chỉ cho phép các đối tượng sau được tiếp cận với thông tin của Khách hàng:

 • Người thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ BIORA theo yêu cầu của Khách hàng
 • Người thực hiện việc chăm sóc Khách hàng đã sử dụng hàng hóa, dịch vụ của BIORA
 • Người tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của Khách hàng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ của BIORA
 • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
 • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích và tuyệt đối không chuyển cho bên thứ ba.
 • Trong quá trình chào hàng, quảng cáo và chăm sóc Khách hàng, Khách hàng hoàn toàn có thể gửi yêu cầu dừng việc sử dụng thông tin theo cách thức tương ứng mà hoạt động chào hàng, quảng cáo và chăm sóc khách hàng gửi tới Khách hàng.

5. Cách thức bảo mật thông tin

 • Việc bảo mật các thông tin do Khách hàng cung cấp được dựa trên sự đảm bảo việc tuân thủ của từng cán bộ, nhân viên BIORA, đối tác và hệ thống lưu trữ dữ liệu.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng. BIORA sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 • Tuy nhiên, do đặc điểm của môi trường internet, không một dữ liệu nào trên môi trường mạng cũng có thể được bảo mật 100%. Vì vậy, BIORA không cam kết chắc chắn rằng các thông tin tiếp nhận từ Khách hàng được bảo mật tuyệt đối.

6. Trách nhiệm bảo mật thông tin của Khách hàng

 • Khách hàng vui lòng chỉ cung cấp đúng và đủ thông tin theo yêu cầu của BIORA. Đặc biệt tránh cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng khi chưa được mã hóa thông tin trong các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc các thông tin nhạy cảm khác. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với các thông tin đã cung cấp cũng như tự chịu trách nhiệm nếu cung cấp các thông tin ngoài yêu cầu.
 • Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau. Khách hàng phải yêu cầu các bên liên quan cùng bảo mật. Mọi thông tin cá nhân của khách hàng khi bị tiết lộ gây thiệt hại đến khách hàng, khách hàng phải tự xác định được nguồn tiết lộ thông tin.
 • BIORA không chịu trách nhiệm khi thông tin khách hàng bị tiết lộ mà không có căn cứ xác đáng thể hiện BIORA là bên tiết lộ thông tin.
 • Khách hàng không truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu hay hệ thống máy tính của BIORA. Không ủng hộ việc xâm nhập, phá hoại hoạt động bình thường của trang và ứng dụng thương mại điện tử của BIORA. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm pháp luật của mình.
 • Khách hàng tự bảo quản tài khoản đăng nhập trên các trang và ứng dụng thương mại điện tử của BIORA.
 • BIORA không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin của khách hàng nếu khách hàng không tuân thủ các yêu cầu trên.

7. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân Khách hàng được lưu trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của BIORA.

8. Truy xuất thông tin cá nhân

 • Quý khách có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân theo liên kết thích hợp mà Biora cung cấp.
 • Thời điểm chỉnh sửa: Bất cứ khi nào khách hàng mong muốn

9. Luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp

Mọi tranh chấp xảy ra giữa khách hàng và BIORA sẽ được hòa giải. Nếu hòa giải không thành sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền và tuân theo pháp luật Việt Nam.