Hình Ảnh Các Khóa Học

Lớp Học Trồng Lan - Thầy Tám Ngọc - HND - NÔNG NGHIỆP ĐẸP

Lớp Học Trồng Lan - Thầy Tám Ngọc - HND - NÔNG NGHIỆP ĐẸP

Chiêu sinh lớp đào tạo

“Kỹ thuật Trồng & Chăm sóc cây hoa phong lan”

khóa 2 – 2022

Thời lượng học tập:

02 ngày/lớp (Tất cả các lớp đều học tập vào ngày thứ bảy và chủ nhật).

II. Thời gian khai giảng:

  • Lớp 1: ( Lần 1 ) 8h ngày 07 tháng 05 năm 2022 (Thứ bảy). Học tập trong 02 ngày: 07-08/05/2022.
  • Lớp 1: ( Lần 2 ) 8h ngày 21 tháng 05 năm 2022 (Thứ bảy). Học tập trong 02 ngày: 21-22/05/2022.
  • Lớp 2: 8h ngày 28 tháng 05 năm 2022 (Thứ bảy). Học tập trong 02 ngày: 28-29/05/2022.
  • Lớp 3: 8h ngày 4 tháng 06 năm 2022 (Thứ bảy). Học tập trong 02 ngày: 4-5/06/2022.

Giáo viên giảng dạy: Nghệ nhân cấp Tỉnh – Thành phố: Bùi Văn Ngọc (Nghệ danh: Tám Ngọc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *